VELKOMMEN TIL CURACOM

Leverandør av alarm, varsling og velferdsteknologi

Vi leverer primært til helse- og omsorgssektoren, samt til andre private og offentlige virksomheter som NAV og innen sosialtjeneste, rusomsorg, barneverntjeneste, bofellesskap, etc.

Curacom AS er et selskap dannet av tidligere ansatte i STT Condigi AS i forbindelse med overtagelsen av deres norske virksomhet i 2011. Vi holder til i Kleverveien 6 i Vestby.

Vår hovedvirksomhet er import og distribusjon av alarm- og kommunikasjonsløsninger, samt service/support for samarbeidspartnere og sluttkunder.

Trykk på knappen under for å lese mer om våre tjenester innen velferdsteknologi.

Les mer om velferdsteknologi

Curacom står til disposisjon for prosjektering og utarbeidelse av løsningsforslag for alle typer kunder. De fleste leveranser skjer via lokale installatører / forhandlere, mens våre teknikere står for idriftsettelse og service. For kunder på Østlandet tilbyr vi også serviceavtaler.

Vi er medlem av Renas returordning for EE- avfall og oppfyller dermed kravene i avfallsforskriftens kapittel 1. Vi er også medlem av Grønt Punkt og er med på og finansiere returordningen for emballasje.

Våre tjenester innen velferdsteknologi