VELKOMMEN TIL CURACOM

Leverandør av alarm, varsling og kommunikasjonsløsninger

Vi leverer primært til helse- og omsorgssektoren, samt til andre private og offentlige virksomheter som NAV og innen sosialtjeneste, rusomsorg, barneverntjeneste, bofellesskap, etc.

Curacom AS er et selskap dannet av tidligere ansatte i STT Condigi AS i forbindelse med overtagelsen av deres norske virksomhet i 2011. Vi holder til i Kleverveien 6 i Vestby.

Vår hovedvirksomhet er import og distribusjon av alarm- og kommunikasjonsløsninger, samt service/support for samarbeidspartnere og sluttkunder.

Våre hovedprodukter er trådløse og kablede løsninger innen:

Velferdsteknologi
Overfallsalarmanlegg
Digitale tilsyn
Pasientvarslingsanlegg
Personalarmsystemer
Elektroniske låser

Curacom står til disposisjon for prosjektering og utarbeidelse av løsningsforslag for alle typer kunder. De fleste leveranser skjer via lokale installatører / forhandlere, mens våre teknikere står for idriftsettelse og service. For kunder på Østlandet tilbyr vi også serviceavtaler.

Vi er medlem av Renas returordning for EE- avfall og oppfyller dermed kravene i avfallsforskriftens kapittel 1. Vi er også medlem av Grønt Punkt og er med på og finansiere returordningen for emballasje.