Elektronisk lås20190627122603

Elektronisk lås

curacomuser27. juni 20190 comments
Curacom leverer elektronisk lås til sykehjem og hjemmeboende slik at den fysiske nøkkelen erstattes av mobiltelefon eller en smykkesender....
Overfallsalarm / Personsikringanlegg20190426100425

Overfallsalarm / Personsikringanlegg

curacomuser26. april 20190 comments
Curacom leverer flere typer personsikringsanlegg fra Tunstall, Bluebell og IQMessenger....
Sporing/ Lokalisering20190426100220

Sporing/ Lokalisering

curacomuser26. april 20190 comments
Ved innendørs posisjonering angis posisjon for trådløse sendere, vandrealarmer og Dect-håndsett....
Digitalt tilsyn20190426091303

Digitalt tilsyn

curacomuser26. april 20190 comments
Digitalt tilsyn kan løses på flere måter enten ved hjelp av sensorer eller kamerateknologi. Ved bruk av teknologi kan en måle en brukers vitale funksj...
Pasientvarslingsanlegg20190426084101

Pasientvarslingsanlegg

curacomuser26. april 20190 comments
PasientvarslingsanleggCuracom AS FilmCuracom leverer trådløse system med kommunikasjon over standardiserte nettverk. Hovedproduktene er systemer fra T...