Elektronisk lås

Elektronisk lås

Curacom leverer elektronisk lås til sykehjem og hjemmeboende slik at den fysiske nøkkelen erstattes av mobiltelefon eller en smykkesender.

Tradisjonell nøkkeladministrasjon innen hjemmepleien tar mye tid og kan skape problemer for beboerne og de ansatte hvis nøklene kommer på avveie.

Ved å installere CareLock ACE, kan tiden for nøkkelhåndtering reduseres betraktelig. Økt sikkerhet med CareLock ACE, ingen fysiske nøkler eller kort er nødvendig. Det er heller ingen koder å huske.

På sykehjem kan uønsket besøk på rommet skape utrygghet og beboere bli urolig. Med elektronisk lås hindrer man andre i å komme inn på rommet og man har kun tilgang til eget rom.

Når brukeren nærmer seg sitt eget rom låses døren automatisk opp ved gjenkjenning av brukerens smykkesender. Ansatte har tilgang til alle dører med elektronisk universalnøkkel eller via sitt adgangskort. Mer ro og trygghet på avdelingen med CareLock Split, døren låse automatisk opp, og inkluderer funksjon for både aktiv og passiv varsling med en og samme smykkesender.