Pasientvarslingsanlegg20190426084101

Pasientvarslingsanlegg

PasientvarslingsanleggCuracom AS FilmCuracom leverer trådløs...
Digitalt tilsyn20190426091303

Digitalt tilsyn

Digitalt tilsyn kan løses på flere måter enten ved hjelp av ...
Sporing/ Lokalisering20190426100220

Sporing/ Lokalisering

Ved innendørs posisjonering angis posisjon for trådløse send...
Overfallsalarm / Personsikringanlegg20190426100425

Overfallsalarm / Personsikringanlegg

Curacom leverer flere typer personsikringsanlegg fra Tunstal...
Elektronisk lås20190627122603

Elektronisk lås

Curacom leverer elektronisk lås til sykehjem og hjemmeboende...