Overfallsalarm / Personsikringanlegg

Overfallsalarm / Personsikringanlegg

Curacom leverer flere typer personsikringsanlegg fra Tunstall, Bluebell og IQMessenger.

Sammen med V.ALRT og IQMessenger leverer vi et meget fleksibelt alarmanlegg. Det benyttes Bluetooth® SMART-teknologi og BLE beacon for posisjonering innendørs og GPS for posisjonering utendørs.

Med et enkelt trykk, et langt trykk eller ved registrering av fall sendes varsel med informasjon om alarmtype, hvem som har aktivert alarm og hvor personen befinner seg.

Fra Tunstall leverer vi anlegg som kan kombineres med andre alarmer for beboere og ansatte. Systemet baseres på egne radiomottakere og egne posisjonssendere som settes sammen i system. Her kan alle sensorer og alarmknapper fra Tunstall benyttes.

Vi tilbyr også et enkelt system fra Bluebell hvor samme mobile enhet både er alarmsender og alarmmottaker. Systemet er beregnet for bruk som et frittstående system der det ikke er behov for integrasjon med andre systemer.

Ta kontakt med Curacom for tilbud og mer informasjon.