Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et samlebegrep for teknologi benyttet til å styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv, og dermed bidra til bedret livskvalitet og økt trygghet.

Eksempler på hva velferdsteknologien kan inneholde er bruk av trygghetsalarm og smarte HUB-er, mobiltelefon, mobilalarm med GPS-funksjon, digitale tilsyn, elektroniske låser, mobilitetshjelpemidler, kognitive hjelpemidler som medisinske påminnelser, produkter for fjernstyring osv. for å nevne noe.

Også som støtte til pårørende gjennom IKT-tjenester, f.eks dialog via App på en mobiltelefon mm.

Curacom kan i dag tilby velferdsteknologi i en totalløsning for alarm- kommunikasjon og varsling innen institusjon- og hjemmebasert omsorg. I tillegg til selve plattformen tilbyr vi selvsagt en rekke systemer og produkter. Løsningene våre utvides stadig med nye produkter.

Plattformen fungerer som et toppsystem, der all varsling benytter samme App. Som igjen gjør at det å ta i bruk nye systemer, under samme plattform, ikke blir så utfordrende for de ansatte.

Eksempel på teknologier som støttes:

  • • Smarttelefoner og nettbrett (Android, iOS)
  • • Smarthus (f.eks. KNX)
  • • WiFi (inkl. VoWiFi)
  • • BLE (Bluetooth Low Energy)
  • • SIP (inkl. VoIP)
  • • NFC, Z-wave