Velferdsteknologi

Curacom kan i dag tilby velferdsteknologi i en totalløsning for alarm- kommunikasjon og varsling innen institusjon- og hjemmebasert omsorg. I tillegg til selve plattformen tilbyr vi selvsagt en rekke systemer og produkter. Løsningene våre utvides stadig med nye produkter.

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er et samlebegrep for teknologi benyttet til å styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv, og dermed bidra til bedret livskvalitet og økt trygghet.

Eksempler på hva velferdsteknologien kan inneholde er bruk av trygghetsalarm og smarte HUB-er, mobiltelefon, mobilalarm med GPS-funksjon, digitale tilsyn, elektroniske låser, mobilitetshjelpemidler, kognitive hjelpemidler som medisinske påminnelser, produkter for fjernstyring osv. for å nevne noe.

Også som støtte til pårørende gjennom IKT-tjenester, f.eks dialog via App på en mobiltelefon mm.

Plattformen fungerer som et toppsystem, der all varsling benytter samme App. Som igjen gjør at det å ta i bruk nye systemer, under samme plattform, ikke blir så utfordrende for de ansatte. Trykk på knappen under for å lese mer om hvilke løsninger vi tilbyr.

Løsninger

Eksempel på teknologier som støttes:

  • • Smarttelefoner og nettbrett (Android, iOS)
  • • Smarthus (f.eks. KNX)
  • • WiFi (inkl. VoWiFi)
  • • BLE (Bluetooth Low Energy)
  • • SIP (inkl. VoIP)
  • • NFC, Z-wave

Hva er målet med velferdsteknologi?

Målet med velferdsteknologi er å skape en enklere og tryggere hverdag for pårørende, bruker og omsorgspersonell. Dette gjøres ved å utvikle teknologi som kan bidra til en tryggere og enklere hverdag.

Målet er å sikre livskvalitet og verdighet til brukeren, dette gjøres ved å utvikle velferdsteknologi som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig.

Du kan lese mer om nasjonalt velferdsteknologiprogram på helsedirektoratet.no.

Vi ønsker å hjelpe slik at alle kan få en enklere og verdifull hverdag. Velferdsteknologi fra Curacom kan hjelpe deg å oppnå den hverdagen du ønsker. Dersom du har noen spørsmål eller ønsker å ta en prat, kontakt oss under.

Kontakt oss
Velferdsteknologi